Toestemmingsverklaring

Toestemming tot het mogen verwerken van persoonsgegevens in het kader van: Softlaunch Salut.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij schriftelijk over het bovengenoemde onderzoek (verder onderzoek) en de doelen daarvan is geïnformeerd.

Je geeft toestemming aan Salut Holding om de volgende gegevens te mogen verwerken in het kader van het onderzoek:

  • Door jouw verstrekte gegevens zoals  naam,  en e-mailadres, en andere gegevens die je voor dit onderzoek verstrekt.
  • Feedback/ervaringen bij het gebruik van de Salut-app, gedeeld via onder andere in-app vragenlijsten.
  • Gebruiksstatistieken en crashreports voor de Salut-app
  • Gegevens die je in de Salut-app invoert (geanonimiseerde verwerking)

De verwerkte gegevens worden gedurende de onderzoeksperiode (van 24-04-2020 tot 31-08-2020) gebruikt voor het verspreiden van de Salut-app en voor het verzamelen van gebruikerservaringen. Gebruiksstatistieken worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet tot het individu herleidbaar. Op basis van de gebruiksstatistieken wordt een rapportage opgesteld, die wordt gebruikt om de strategie en het productaanbod verder vorm te geven. Deze rapportage bevat geen op de persoon herleidbare gegevens.

Verwerking vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Deelname door de deelnemers vindt plaats op vrijwillige basis en vrijelijk gegeven toestemming (die op ieder moment kan worden ingetrokken door de deelnemer).

De contactgegevens van deelnemers worden uiterlijk 3 maanden na einde van het onderzoek vernietigd. De gegevens worden voor geen enkel ander doel dan hierboven beschreven gebruikt. De rapportage zal maximaal 3 jaar na afronding van het onderzoek worden bewaard.

Naar het onderzoek