Toestemmingsverklaring

Toestemming tot het mogen verwerken van persoonsgegevens in het kader van: Bètatesten Salut.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij schriftelijk over het bovengenoemde onderzoek (verder Onderzoek) en de doelen daarvan is geïnformeerd.

U geeft toestemming aan Salut Holding om de volgende gegevens te mogen verwerken in het kader van het Onderzoek:

  • Door u verstrekte gegevens zoals  naam, telefoonnummer, e-mailadres, en andere direct bij u ten behoeve van dit Onderzoek verstrekte gegevens.
  • Feedback/ervaringen bij het gebruik van de Salut-app, gedeeld via onder andere feedback-formulier en interview.
  • Gebruiksstatistieken en crash reports voor de Salut-app
  • Gegevens die je in de Salut-app invoert (geanonimiseerde verwerking)

De verwerkte gegevens worden gedurende de onderzoeksperiode welke aanvangt op 10-01-2020 en eindigt uiterlijk 01-04-2020 gebruikt voor het verspreiden van de Salut-app, voor inplannen van één of meerdere interviews, en voor het verzamelen van gebruikerservaringen. Gespreksverslagen en gebruiksstatistieken worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet tot het individu herleidbaar. Op basis van de gespreksverslagen en gebruiksstatistieken wordt een rapportage opgesteld, die wordt gebruikt om de strategie en het productaanbod verder vorm te geven. Deze rapportage bevat geen op de persoon herleidbare gegevens.

Verwerking vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving. Deelname door de deelnemers vindt plaats op vrijwillige basis en vrijelijk gegeven toestemming (die op ieder moment kan worden ingetrokken door de deelnemer).

De contactgegevens van deelnemers worden uiterlijk 3 maanden na einde van het onderzoek vernietigd. De gegevens zullen voor geen enkel ander doel dan hierboven beschreven worden gebruikt. De rapportage en de geanonimiseerde gespreksverslagen zullen maximaal 3 jaar worden bewaard na afronding van het onderzoek.

Naar het onderzoek