Toestemmingsverklaring

Toestemming tot het mogen verwerken van persoonsgegevens waaronder gegevens betreffende de gezondheid in het kader van: De pilot wearables & gezondheid.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij schriftelijk over het bovengenoemde onderzoek (verder Onderzoek) en de doelen daarvan is geïnformeerd.

U geeft toestemming aan Salut Holding1 en Selfcare B.V.2 om de volgende gegevens uit de aangegeven bronnen te mogen verwerken in het kader van het Onderzoek:

  • Door u verstrekte gegevens zoals initialen, leeftijd, inkomen, opleiding, geslacht, en andere direct bij u ten behoeve van dit Onderzoek verstrekte gegevens.
  • Door u gelopen stappen of eerder gelopen stappen conform instructie door u aangeleverd.

De verwerkte gegevens worden gedurende de onderzoeksperiode welke aanvangt op 07-06-2019 en eindigt op uiterlijk 31-07-2019 gebruikt voor het opzetten van een referentiedatabase. Uit deze tijdens het onderzoek op te bouwen referentiedatabase worden bepaalde groepen deelnemers geïnformeerd over de door hen gelopen stappen versus de norm van het totaal over de deelnemers. De in de referentiedatabase opgenomen gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen.

Selfcare B.V.2 wordt als verwerker ingeschakeld voor het overnemen van de geregistreerde stappen uit de Fitbit. Salut holding1 is verantwoordelijk voor het informeren van bepaalde groepen deelnemers.

Verwerking vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving. Deelname door de deelnemers vindt plaats op vrijwillige basis en vrijelijk gegeven toestemming.

De gegevens in de referentiedatabase worden uiterlijk 3 maanden na einde van het onderzoek vernietigd. De gegevens zullen voor geen enkel ander doel door verwerkingsverantwoordelijke ingezet worden.

Terug naar het onderzoek 

©2020 Salut. | Privacy verklaring