Privacyverklaring Salut Maart 2023

Het beschermen, koesteren en laten werken van jouw data voor jou is onderdeel van ons DNA.

Salut is een gezondheidsplatform dat tools ontwikkelt die ondersteuning bieden bij beginnende klachten door middel van leefstijlinterventies. Het gezondheidsplatform van Salut bestaat uit app(s), de website en de ontsluiting naar apps, programma’s en media van derden. Salut gelooft in de potentie en noodzaak van een gezond leven voor jou. Daarom geven wij je de regie en verantwoordelijkheid over zowel je eigen gezondheid als je gezondheidsdata. Salut is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die jij met ons deelt. Dit houdt in dat wij vast hebben gesteld waarom de persoonsgegevens worden verwerkt en hoe deze verwerkt worden.

Jij mag erop vertrouwen dat jouw data in jouw en onze handen veilig en beschermd zijn en maximaal worden benut om jou te helpen bij je milde klachten en gezonder te worden en te blijven. Salut vindt het erg belangrijk dat jij je als gebruiker realiseert dat jouw data van jou zijn. Wij vragen dus niet wat jouw data voor ons kunnen betekenen maar jij vraagt ons wat jouw data voor jou kunnen betekenen. Jij bepaalt dus op welke wijze jij wil dat Salut jouw data voor jou inzet en gebruikt. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht maar zal de werking van de app of web beïnvloeden of soms kan de app of web niet worden gebruikt.

Welke gegevens gebruiken wij van jou en waarom?

 • Wat: Identificatiegegevens, dat wil zeggen de persoonsgegevens zoals naam, emailadres en overige NAW-gegevens en gegevens die je invult ten behoeve van het opstellen van uw persoonlijke profiel.
  Waarom: Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van het aanmaken van een account en met jou te kunnen communiceren indien noodzakelijk.
 • Wat: Alle overige gegevens die je in de app invult zoals gegevens die je invult voor opstellen van je profiel, dagboekgegevens, gegevens hoe je je voelt etc.
  Waarom: Wij verwerken deze gegevens om je persoonlijk profiel op te stellen, voor het gebruik van bijvoorbeeld het dagboek etc.
 • Wat: Geanonimiseerde gegevens, dat wil zeggen geen persoonsgegevens.
  Waarom: Wij anonimiseren persoonsgegevens en verwerken deze gegevens ten behoeve van analyses, selecties en statistisch en wetenschappelijk onderzoek.
 • Wat: Gegevens over toestellen, besturingssysteem, online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van je mobiele apparaat of je computer, het soort, versie en merk toestel dat gebruikt wordt voor het bezoek aan Salut apps, welk besturingssysteem en versie van de browser je gebruikt, je cookie-instellingen, je mobiele advertising ID en de pagina’s die je op de website of in de apps van Salut bezoekt.
  Waarom: Wij verwerken deze gegevens om onze producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Door de manier waarop onze producten en diensten gebruikt worden te analyseren komen we erachter waar en hoe we ons kunnen verbeteren. Hiervoor kunnen we je vragen wat je van onze producten en diensten vindt, relevante producten of diensten aan je aanbieden en nieuwsbrieven sturen.

Grondslag verwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens is een grondslag vereist. Wij verwerken de gegevens op grond van toestemming. Deze grondslag houdt in dat jij toestemming moet geven zodat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Jij hebt altijd het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken weer in te trekken.
Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken om je nieuwsbrieven te sturen of nieuwe diensten of producten aan te bieden, doen we dit op grond van ons gerechtvaardigd belang. Je hebt altijd te mogelijkheid je af te melden voor deze nieuwsbrieven.

Analyses

Salut maakt gebruik van onder meer algoritmes om gepersonaliseerde en geaggregeerde inzichten te verkrijgen van de effecten op de milde klachten en de beleving van gezondheid.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het ‘waarom’ zoals hierboven beschreven te bereiken. Dat is ten minste zo lang je een account hebt van de app, en tot maximaal zes maanden nadat je hebt aangegeven niet langer gebruik te willen maken van de app. In sommige situaties kunnen wij echter wettelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

Nadat de bewaartermijn verstreken is worden jouw gegevens of geanonimiseerd of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Salut maakt het jou mogelijk om zelf (delen van) de verzamelde gegevens te delen met anderen, zoals familieleden, vrienden, zorgverleners, onderzoeksinstituten en met Salut. Bijvoorbeeld door het koppelen van jouw wearables zodat onze software data kan inzetten om je beter van dienst te zijn. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment zelf aanpassen.
Voor onze gebruikte IT-systemen en uitwisselingssystemen maken wij gebruik van software leveranciers. Voor het beheer van deze systemen kan een leverancier beperkte toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Salut verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze verder alleen aan derden verstrekken indien jij daar zelf om vraagt of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk combineren. Tijdens het bezoek aan de Salut website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen – via instellingen van je browser – verwijderen

Lees hier meer over het gebruik van de verschillende soorten cookies door Salut.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle persoonsgegevens die jij vastlegt bij Salut zijn en blijven eigendom van jou. Jij kunt op elk gewenst moment je gegevens bekijken, aanpassen en verwijderen. Indien jij je gegevens aanpast of verwijdert, kan Salut die aanpassingen natuurlijk niet ongedaan maken, ook niet als jij daarom vraagt.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Natuurlijk kan dit gevolgen hebben voor het door jou te verkrijgen inzicht, suggesties en de door jou gewenste doelstelling. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je een verzoek indienen met betrekking tot je persoonsgegevens of wil je bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen? Dat kan door het verzoek te sturen naar privacy@gezondmetsalut.nl. Om zeker te weten dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen doe je er goed aan in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Wanneer jij van mening bent dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetgeving kan je een klacht indienen.

Heb je een klacht over dit proces? Dan kun je een klacht indienen bij Salut via privacy@gezondmetsalut.nl of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Salut zal haar uiterste best doen om jouw klacht zorgvuldig te behandelen en deze binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Wij streven ernaar je binnen 4 weken een reactie te geven op je klacht. Je bent niet verplicht om ons eerst op de hoogte te stellen van een klacht wanneer je deze wilt melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het erg op prijs als je ons eerst op de hoogte stelt van eventuele ontevredenheden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@gezondmetsalut.nl

Wijzigingen

De inhoud van deze privacyverklaring kan in de loop der tijd veranderd worden. Wij raden je dan ook aan om regelmatig deze verklaring door te lezen zodat je goed op de hoogte blijft van de privacyverklaring. 

Vragen, neem contact met ons op Je kunt als volgt contact met ons opnemen: 

 • Algemene vragen: info@gezondmetsalut.nl
 • Vragen over privacy: privacy@gezondmetsalut.nl 

Adres

Salut Holding BV, Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem 

Digitale tools. Gericht op zelfzorg bij beginnende gezondheidsklachten.

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
Nederland