Gezondheid Meten

Salut neemt deel aan het project Gezondheid Meten. Het doel van dit project is om een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument te ontwikkelen om gezondheid te kunnen meten.

Gezondheid is een breed begrip

Gezondheid is een breed en abstract begrip dat bestaat uit verschillende elementen zoals bloeddruk en bloedwaarden, veerkracht, conditie, sociale contacten, enz. Er is nu nog geen eenduidig instrument om gezondheid te meten die alle elementen vangt. En dat is nodig omdat je de gezondheid van mensen wilt kunnen vergelijken en eventueel wilt kunnen verbeteren. Het project Gezondheid Meten wil hier verandering in brengen. De projectgroep bestaat naast Salut uit: het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC, Rijksuniversiteit Groningen, TNO en Lifestyle4Health.

Meetinstrument gezondheid

De huidige versie van het meetinstrument bevat verschillende modules en indicatoren (zie infographic). Om te beginnen zijn de biomedische indicatoren gestandaardiseerd en zijn bestaande vragenlijsten die vragen naar iemands gevoel van gezondheid ingekort. Maar ook persoonlijke context, sociale context en fysieke omgeving is van invloed op gezondheid en gedrag In het meetinstrument krijgen ook deze elementen een plek.

En nu?

Nu het meetinstrument is samengesteld, wordt het getoetst om te komen tot een definitief meetinstrument. In deze fase test de projectgroep of het meetinstrument begrijpelijk genoeg is om in te vullen. Hierna wordt het meetinstrument in een aantal pilotprojecten in de zorg ingezet. Om zo in 2021 te komen tot een bruikbaar meetinstrument om gezondheid inzichtelijk te maken. Ook kunnen we dan de toegevoegde waarde van interventies objectief beoordelen.

Alles over jouw gezondheid
op één plek!

Nieuwe gewoonten in kleine stapjes
Overzicht hoe je ervoor staat
Focus op hoe je je voelt
Koppel je activity-tracker
Medische data altijd bij de hand