Het beschermen, koesteren en laten werken van jouw data voor jou is onderdeel van ons DNA.

Salut is een gezondheidsplatform dat bestaat uit een app, de website en de ontsluiting naar apps, programma’s en media van derden. Salut gelooft in de potentie en noodzaak van een gezond leven voor jou. Daarom geven wij je de regie en verantwoordelijkheid over zowel je eigen gezondheid als je gezondheidsdata.

Jij mag erop vertrouwen dat jouw data in jouw en onze handen veilig en beschermd zijn en maximaal worden benut om jou te helpen gezonder te worden en te blijven. Salut vindt het erg belangrijk dat jij je als gebruiker realiseert dat jouw data van jou zijn. Wij vragen dus niet wat jouw data voor ons kunnen betekenen maar jij vraagt ons wat jouw data voor jou kunnen betekenen. Jij bepaalt dus op welke wijze jij wil dat Salut jouw data voor jou inzet en gebruikt.

Privacy verklaring

Waar kun jij welke data van jou voor laten gebruiken:

 • de door mij ingevulde persoonsgegevens ten behoeve van het opstellen van mijn profiel met als doel om mijn profiel vast te leggen;
 • de door mij handmatig ingevulde meetgegevens over hoe ik me voel en wat ik doe met als doel mijn scores hierover vast te leggen;
 • mijn ingevulde meetgegevens (handmatig of via door mij gekoppelde wearables) om mijn scores vast te leggen en mijn activiteiten te tonen;
 • alle bovenstaande gegevens zodat ik mijn doelstellingen kan invullen, volgen en de voortgang kan vastleggen;
 • alle bovenstaande gegevens om mij gepersonaliseerde inzichten, berichten en suggesties (in de app of via e-mail) te sturen gebaseerd op de door mij ingevulde gegevens in de Salut app of website en de analyses die Salut op deze gegevens heeft gedaan;
 • voor analyses, selecties en wetenschappelijk onderzoek op basis van mijn (geanonimiseerde) gegevens;
 • voor het delen van mijn data met derden, te weten …. …omdat ik hier expliciet om vraag;
 • voor het volgen en analyseren van mijn klikgedrag op de Salut app, website en/of het gebruiken van (externe) content;
 • voor het toetsen, analyseren en verbeteren van de werking en effectiviteit van de Salut app en website;
 • voor het ontvangen van direct marketing;

Analyses, selecties en wetenschappelijk onderzoek

Indien jij dit wil gebruikt Salut jouw gegevens voor het uitvoeren van analyses, selecties en wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens die je invult in de app en de eventuele producten of diensten die je afneemt, kan Salut gebruiken voor analyses en selecties. Bijvoorbeeld jouw gevoelsscore, de onderliggende scores, (detail)gegevens van jouw activiteiten, persoonsgegevens en eventuele producten of diensten die je afneemt via Salut.

Deze analyses en selecties gebruiken we om:

 • je inzicht en suggesties te geven die bijdragen aan het behalen van jouw doelstellingen;
 • te toetsen of je jouw activiteiten bijdragen aan het behalen van je doelstellingen;
 • de juiste werking en de effectiviteit van de Salut app (geanonimiseerd) te toetsen.
 • inzicht te krijgen in het effect van de Salut app en de gesuggereerde content op de beleving van positieve gezondheid.
 • op basis van geanonimiseerde data wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om vast te stellen welke activiteiten bijdragen aan het verbeteren van het ervaren van positieve gezondheid;

Gegevens over jouw gezondheid

Salut is ervan overtuigd dat een bundeling van jouw gegevens over je gezondheid met je medische gegevens een grote bijdrage kan leveren aan de regie over jouw eigen data en jouw gezondheid. Daarom hebben wij een directe koppeling mogelijk gemaakt met jouw eigen PGO waarin je medische data worden verzameld. Als je wil dat Salut, naast jouw gezondheidsgegevens ook jouw medische gegevens inzet voor de door jou zelf geselecteerde doelen, dan kun je zelf in je PGO toestemming geven jouw medische gegevens te gebruiken op je Salut app.

Geautomatiseerde analyses

Salut maakt gebruik van onder meer algoritmes om gepersonaliseerde en geaggregeerde inzichten te verkrijgen van de effecten op de beleving van gezondheid.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Niet langer dan strikt nodig is om jou je doelen te laten realiseren.

Wij hanteren de minimale wettelijke termijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving voor jou verwerken.

Is deze wettelijke termijn niet van toepassing? Dan bewaren we je jouw persoonsgegevens tot het einde van het kalenderjaar ná het jaar waarin jij hebt aangegeven niet langer gebruik te willen maken van de Salut app of website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van jou. Jij kunt op elk gewenst moment je gegevens bekijken, aanpassen en verwijderen. Indien jij je gegevens aanpast of verwijdert, kan Salut die aanpassingen natuurlijk niet ongedaan maken, ook niet als jij daarom vraagt. Salut maakt het wel mogelijk om zelf (delen van) de verzamelde gegevens te delen met anderen, zoals familieleden, vrienden, zorgverleners, onderzoeksinstituten en met Salut. Bijvoorbeeld door het koppelen van jouw wearables zodat onze software data kan inzetten om je beter van dienst te zijn. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment zelf aanpassen. Salut verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze alleen aan derden verstrekken indien jij daar zelf om vraagt of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk combineren. Tijdens het bezoek aan de Salut website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen – via instellingen van je browser – verwijderen

Lees hier meer over het gebruik van de verschillende soorten cookies door Salut.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle persoonsgegevens die jij vastlegt bij Salut zijn en blijven eigendom van jou. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan jouw toestemming dus op elk moment intrekken. Natuurlijk kan dit gevolgen hebben voor het door jou te verkrijgen inzicht, suggesties en de door jouw gewenste doelstelling.

Wil je een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of wil je bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen? Dat kan door het verzoek te sturen naar privacy@gezondmetsalut.nl. Om zeker te weten dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen doe je er goed aan in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je een klacht over dit proces? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@gezondmetsalut.nl

Vragen? Neem contact met ons op

Je kunt als volgt contact met ons opnemen:

Adres

Salut Holding BV, Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem