Privacy verklaring

Salut gelooft in de potentie en noodzaak van gezondere mensen. Daartoe willen wij mensen de regie en verantwoordelijkheid geven over zowel hun eigen gezondheid als hun gezondheidsdata. Het beschermen, koesteren en laten werken van data is onderdeel van ons DNA. Daarom mag jij erop vertrouwen dat jouw data in jouw en onze handen veilig en beschermd zijn en maximaal worden benut om jou te helpen gezonder te worden en te blijven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salut verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit geldt alleen voor die personen die gebruik maken van onze diensten in de beveiligde omgeving, en alleen voor de doelstellingen waarvoor jij deze gegevens ter beschikking hebt gesteld. Persoonsgegevens die via het contactformulier naar ons verzonden worden, zullen direct na afhandeling van vraag/verzoek worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden, conform de voorschriften van de AVG (GDPR), binnen Europa opgeslagen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Gegevens over jouw klikgedrag op onze mailings en enquêtes.
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Wij slaan op onze beveiligde omgeving een pasfoto op die door de gebruiker zelf geplaatst, gewijzigd en verwijderd kan worden. De pasfoto is niet verplicht om van onze online diensten gebruik te maken.

Onze diensten zijn gericht op gebruikers die in de regel ouder zijn dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers/gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezondmetsalut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Salut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Afhandelen van financiële aspecten
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten/producten bij je aan te bieden en/of af te leveren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Jouw toestemming
Alle doelen zijn op basis van de wettelijke grondslag van toestemming. Jij geeft  vrijelijk toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer van bovenste doeleinden ofwel voor het delen van jouw persoonsgegevens met derden. Toestemming wordt door jou verleend door ons registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met de verwerking van de persoonlijke gegevens. Gegevens van jou kunnen gewijzigd/verwijderd worden indien jij een schriftelijk verzoek indient bij info@gezondmetsalut.nl.


Geautomatiseerde besluitvorming

Salut neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door algoritmes, computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salut) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en of door wetgeving wordt opgelegd.
Wij hanteren de minimale wettelijke termijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken tenzij deze niet van toepassing is. In dat geval blijven jouw persoonsgegevens bewaard tot het einde van het kalenderjaar ná het jaar waarin jij hebt aangegeven niet langer te willen deel uitmaken van of gebruik te maken van het platform

Voorbeeld: jij schrijft je uit per 7 september 2018? Wij verwijderen dan jouw gegevens per 31-12-2020.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alle persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van jou! Jij kan ook op elk gewenst moment je gegevens bekijken, aanpassen en verwijderen. Indien jij je gegevens aanpast of verwijdert, kan Salut die aanpassingen natuurlijk niet ongedaan maken, ook niet als jij daarom vraagt. Salut stelt jou wel mogelijkheden ter beschikking om zelf (delen van) de verzamelde gegevens te delen met anderen, zoals familieleden, vrienden, zorgverleners en onderzoeksinstituten en met Salut. Bijvoorbeeld door het koppelen van jouw wearables zodat onze software data kan inzetten om je beter van dienst te kunnen zijn. Je kan deze toestemming op elk gewenst moment zelf aanpassen.
Natuurlijk verkoopt Salut jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waarvoor.
We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk garanderen.
Salut gebruikt daarom alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die structureel jouw gedrag analyseren op het afgeschermde deel van de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele en of technische cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Alle jouw persoonsgegevens die jij vastlegt bij Salut zijn en blijven eigendom van jou. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Dit verzoek kun je sturen naar info@gezondmetsalut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Salut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gezondmetsalut.nl

 

Reset Cookies

©2020 Salut. | Privacy verklaring